ပျော်ရွှင်မှုကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရခြင်းဟာ …

ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်ထဲမှာ

ပျော်ရွှင်မှုတွေပါသွားရင်

အားလုံးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရခြင်းပါပဲ။

ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကို

ဂရုစိုက်ပါ …”