ဖျောက်ပစ်ပါ

ဆင်းရဲတွင်းက လွတ်မြောက်ချင်ရင်ပျင်းရိခြင်းကိုအရင်းဆုံး ဖျောက်ပစ်ပါ…’