ဖြတ်လမ်းဆိုတာ …

ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ဖြတ်လမ်းနည်းကို အသုံးပြုရင်

ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို

အမြန်ဆုံး ရောက်နိုင်လိမ်မ့ယ်လို့

တစ်ခါတလေ တွေးတတ်ကြတယ် …’

တကယ်တော့ ဖြတ်လမ်းဆိုတာ

ကိုယ့်ပန်းတိုင်ကို ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်

အနှောင့်နှေးဆုံးလမ်းပဲ …”