ဘာလုပ်မလဲ လူငယ်…?

သူ့အကျိုးကိုယ့်အကျိုးသိတဲ့သူဟာ မျက်စိနှစ်ဖက်စလုံးမြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်…
အခက်အခဲနွံထဲကသူတွေကို ဆွဲတင်မယ်…
ကိုယ့်အခက်အခဲတွေကိုလည်း အလွယ်တကူကျော်ဖြတ်နိုင်မယ့် ပညာမျိုး သင့်ရှေ့ရောက်နေမယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲ လူငယ်…
ကျော်ခွသွားလိုက်မှာလား သင်ယူလေ့လာမှာလား…။