မနေ့က ငါထက် ပိုတော်အောင်ကြိုးစားပါ …

တခြားသူတွေထက်

ပိုတော်အောင် ကြိုးစားတာထက်

မနေ့က ငါ ထက်

ဒီနေ့ငါကို ပိုတော်အောင်ကြိုးစားတာက

အကောင်းဆုံး ကြိုးစားမှုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ် …”