မမေ့ပါနဲ့……။

ကိုယ့်ဆီက စွန့်ခွါခြင်း မခွါခြင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ တတ်ဖိုးထားခြင်း အပေါ်မှာမူတည်တယ်…’ရုပ်ဝတ္ထု သက်မဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ခံစားချက်နဲ့ သက်ရှိဘဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကို စွန့်ခွါသွားခြင်းကသူတို့အပေါ်မှာထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးထား ဂရုစိုက်မှုနဲ့တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ …’