မရပ်တန့်ဖို့တော့လိုတယ် …

သေးငယ်တဲ့ အားစိုက်ထုတ်မှု ဖြစ်နေပါစေ

စဥ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်မှုသာ

ပေါင်းထည့်နိုင်ရင်

ကျရှုံးမှုဆိုတာ

ရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး

ဘယ်တော့မှ မရပ်တန့်ပြစ်ဖို့တော့ လိုတယ် …”