မအောင်မြင်ရခြင်းရဲ့ သော့ချက် …

မအောင်မြင်ရခြင်းရဲ့ အဓိကအချက်က

အောင်မြင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းအတွက်

အချိန်ပေး စဉ်းစားပြင်ဆင်မှု

မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်တယ် …”