မေးခွန်းတွေဆိုတာ …

လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးက

သူ့ကိုသူ ပြန်မေးတဲ့

မေးခွန်းတွေအပေါ်မှာ မူတည်တယ် …

စကားလုံးတိုင်းမှာ ကြီးမားတဲ့

စွမ်းအားတွေ ရှိသလို

မေးခွန်းတိုင်းမှာလဲ

ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ် …”