မြန်နေဖို့မလိုပါဘူး ၊ မှန်နေဖို့ပဲ လိုတာပါ ။။။

အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့

ကြီးပွားချမ်းသာဖို့

ဖြတ်လမ်းဆိုတာ မရှိပါဘူး

ဖြေးဖြေးနဲ့မှန်မှန်သာ လျှောက်ပါ

ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို

ရောက်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ် …