ယုံကြည်မှုရှိပါ …

အလုပ်တစ်ခုအပေါ်မှာ

ကိုယ်လုပ်နိုင်တယ်လို့

ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိခြင်းဟာ

အောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် …