ယုံကြည်မှု လွန်ကဲခြင်းဆိုတာ …

ယုံကြည်မှုလွန်ကဲခြင်းက အတ္တနဲ့မာနကို မွေးဖွားပေးနိုင်ပြီး အဲ့ဒီအတ္တနဲ့မာနကမှတစ်ဆင့် မှားယွင်းမှု နဲ့ ကျရှုံးခြင်းကို ဖောဖောသီသီ လက်ဆောင်ပေးတတ်တယ် …