ရင်ဆိုင်ပါ တိုက်ခိုက်ပါ …

အခက်ခဲ ပြဿနာတိုင်းဟာ

တည်ငြိမ်သည်းခံခြင်းနဲ့

ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ရဲသူတိုင်းကို

အောင်မြင်မှုဆီအရောက်

လမ်းပြပေးတယ် …