ရင်ဆိုင်ပါ … တိုက်ခိုက်ပါ …

အခက်အခဲပြဿနာဆိုတာ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဆီတိုင်းမှာ

အမြဲတမ်းရှိနေမယ့်အရာပါ …”

ဒီအခက်အခဲပြဿနာတွေကို

ကျော်ဖြတ်အနိုင်ယူဖို့ ကြိုးစားမှုအပြုတဲ့သူဟာ

ကိုယ့်ဘဝကို အကျဉ်းချထားသူပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် …”