ရွေးချယ်တတ်ပါစေ …

ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က

ကိုယ့်ဘဝ မဟုတ်ပါဘူး…

ကိုယ့် ရွေးချယ်မှုကသာ

ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝပါ…..။