ရှေ့ဆက်သွားပါ

မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမင်းအတွက် မရှိပါဘူး…’မင်းစိတ်ကိုဘဲ မင်းထိန်းချုပ်ပြီးရှေ့ဆက်ပါ…’အရာအားလုံး ဖြစ်လာပါလိမ့်…”

Leave a Comment

Your email address will not be published.