လိုအပ်ချက် အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်နေပါ…

ဘဝခရီးမှာ ချို့ယွင်းချက်အနည်းဆုံးဖြစ်နေမှ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ရောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်… လူငယ်…”