လုံလောက်တဲ့ အေးမြမှုနဲ့ အရိပ်ကိုရချင်ရင် …

ပန်းအိုးထဲက အပင်တစ်ပင်ဟာ

လုံလောက်တဲ့ အေးမြမှုနဲ့ အရိပ်ကို

ပေးစွမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး …

ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့

ရှင်သန်ခြင်းကို ကန့်သတ်ထားလို့ပဲ …