လွပ်လပ်စွာ ပျံသန်းပါ…

ထိန်းချုပ်မှုကြားက ပျံသန်းမှုဟာ
အမြင့်ဆုံးကို မရောက်နိုင်ဘူး …’
နှိုင်းယှဉ်မှုဆိုတာကလည်း
ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ထားခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ…”