သည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာ …

သည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာ သာယာအေးချမ်းခြင်း နဲ့ အောင်မြင်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးအားဆေးတစ်ခွက်ပါ