သိထား၊ တတ်ထားတာတွေကို လက်တွေ့လုပ်ပါ…

လက်တွေ့မလုပ်ဆောင်တဲ့

အသိပညာဗဟုသုတဆီက

ဘာအကျိုးရလဒ်မှ

ရလာမှာမဟုတ်သလို

ဘာကိုမှလည်း

ပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး …”