သူတစ်ပါးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းကြောင့်

ကိုယ့်အတွက် လေ့လာခွင့်ရယ်ကိုယ့်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတရားတွေရယ်ကိုဆုံးရှုံးအောင် လုပ်နိုင်တာဟာသူတစ်ပါးကို လှောင်ပြောင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တယ်…”