အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေ ရယူနိုင်တဲ့အချိန် …

ကိုယ့်ဘဝအတွက် အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေ

ရယူဖန်တီးနိုင်တဲ့ အချိန်ဟာ

အတွေးဆိုးတွေ မရှိတော့တဲ့အချိန်ပဲ …

အဲဒီအတွေးဆိုးတွေဟာ ဘဝကို

ဖျတ်ဆီးပစ်နိုင်လောက်တဲ့အထိ

သန်မာကြပါတယ် …”