အကြောက်တရားဆိုတာ …

သတ္တိ ရှိခြင်းဟာ

ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့

စွမ်းအင်ပေးနိုင်တယ်

အကြောက်တရားကတော့

ကိုယ့်ဘဝကို အုပ်ချုပ်ခွင့်မရအောင်

တားဆီးတယ် …”