အဆင်ပြေချိန်မှာ အနာဂတ်အတွက် စီစဉ်ထားပါ …

ပစ္စုပ္ပန်မှာ အဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်

အနာဂတ်အတွက် အကောင်းဆုံး

အစီစဉ် ဆွဲထားပါ။

ဒါဟာ နောင်တကင်းကင်းနဲ့

ဘဝနေနည်း တစ်ခုပဲ …”