အဆိုးမြင်စိတ်ဟာ မီးနဲ့တူတယ်….

အဆိုးမြင်စိတ်ဟာမီးနဲ့တူတယ်…’ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပူလောင်ရသလိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပူလောင်စေပါတယ်…’ဒီတော့ မီးနဲ့တူတဲ့ အဆိုးမြင်စိတ်တွေကိုအခုပဲ ဖျောက်ပစ်လိုက်ပါ လူငယ်…’