အတွေးတွေကို ဂရုစိုက်ပါ …

အတွေးဆိုတာ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရတဲ့

မကောင်းမှုတွေကိုပါ

လက်တွဲခေါ်ဆောင်လာတတ်တယ် …”

မကောင်းမှုအားလုံးရဲ့ ပေါက်ဖွားရာအရပ်ဟာ

အတွေးဆိုးတွေဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ …”