အနာဂတ်လှပဖို့ဆိုရင် …

အနာဂတ်ရဲ့ပုံရိပ်ကို

ပစ္စပ္ပုန်ရဲ့အလုပ်တွေက

ဖန်တီပုံဖော်ပေးတယ် …

ဒီတော့ ကိုယ့်အနာဂတ်ဟာ

ကိုယ့်ပစ္စပ္ပုန်အလုပ်ရဲ့ ရလာဒ်ပဲ …”

2 thoughts on “အနာဂတ်လှပဖို့ဆိုရင် …”

  1. Wondershare Video Converter Concluding 13.6.4.1 Break A sturdy application in behalf of converting video files from one layout to another. The interface is easy to navigate; With well-grounded a scattering clicks, you can start changing and flipping documents at will. Once you descry the video you want to save, slog it upwards and distinguish the app’s conversion profile. With Apple’s iPhone 10, variants lot from plain constitute swaps to blanket optimized profiles into the made-to-order gadget. This includes everything from smartphones and tablets to gaming systems, TVs and set-top boxes. There are more than 150 profiles in total.
    [url=https://findfreecrack.com/]https://findfreecrack.com/[/url]

  2. Wondershare Video Converter Concluding 13.6.4.1 Break A effective application in behalf of converting video files from only layout to another. The interface is unoppressive to captain; With upstanding a some clicks, you can start changing and flipping documents at will. Once you discover the video you want to liberate, wheedle it upwards and chosen the app’s conversion profile. With Apple’s iPhone 10, variants lot from simple sort swaps to blanket optimized profiles because of the perfect gadget. This includes all things from smartphones and tablets to gaming systems, TVs and set-top boxes. There are more than 150 profiles in total.
    [url=https://findfreecrack.com/]https://findfreecrack.com/[/url]

Leave a Comment

Your email address will not be published.