အဖိုးထိုက်တန်နေပါပီ…

ငါဟာ ဘာမှမဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေကို မောင်းထုတ်ပြစ်လိုက်ပါ…
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မင်းမှာရှိနေတဲ့ ကူညီတက်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့တင်ကို
မင်းဟာအဖိုးထိုက်တန်နေပါပီ လူငယ်။