အမှားတွေဆိုတာ …

အမှားတွေ လုပ်မိခြင်းက

ဘာအကျိုးအမြတ်မှ ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး …

ဒါပေမယ့် အဲဒီအမှားကနေ

ကောင်းကျိုးတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်မယ့်

အခွင့်အရေးတွေ ရှိနေတယ် …”