အရမ်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ လူငယ်…

သင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရဲ့ 90% ဟာ
လုံးဝဖြစ်လာမယ့်အရာ မဟုတ်ပါဘူး …။

Leave a Comment

Your email address will not be published.