အရမ်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ လူငယ်…

သင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရဲ့ 90% ဟာ
လုံးဝဖြစ်လာမယ့်အရာ မဟုတ်ပါဘူး …။

2 thoughts on “အရမ်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ လူငယ်…”

  1. Pingback: 2football

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *