အသုံးချတတ်ပါစေ လူငယ်…

လူတိုင်းမှာ အောင်မြင်နိုင်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေ ရှိပြီးသားပါ…’အသုံးချတတ်မှုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးကွဲပြားသွားကြတာ …”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *