အသုံးချတတ်ပါစေ လူငယ်…

လူတိုင်းမှာ အောင်မြင်နိုင်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေ ရှိပြီးသားပါ…’အသုံးချတတ်မှုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးကွဲပြားသွားကြတာ …”