အသုံးချတတ်ပါစေ …

ကြိုးစားတာခြင်း တူရင်တောင်

ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုကို

အသုံးချနိုင်တဲ့သူဟာ

အောင်မြင်မှုဆီကို

ကြိုပြီးရောက်နှင့်တယ် …”