အားနည်းချက်ဆိုတာ မရှိပါဘူး …

ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့် ဆိုတဲ့အချက်နဲ့

ကိုယ်တက်လမ်းကို

ကိုယ်တိုင်ပိတ်မပြစ်ပါနဲ့

တကယ်တော့

ကိုယ့်မှာအားနည်းချက်ဆိုတာ မရှိပါဘူး

အားသာချက်ဖြစ်အောင်

ပြောင်းလဲပေးရမယ့် အရာပဲရှိတယ် …”