အားနာတတ်ခြင်းဟာ …’

အားနာတတ်ခြင်းဟာ ဘဝအတွက်အမုန်းတရားနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကိုလက်ဆောင်ပေးတတ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ လူငယ်…’

Leave a Comment

Your email address will not be published.