အောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းရဲ့ အဓိကသော့ချက် …

အောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းရဲ့ အဓိက သော့ချက်က အောင်မြင်ကြီးပွားလိုစိတ် ပြင်းပြခြင်းနဲ့ အစဥ်ဆက်မပြတ် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခြင်း နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းပါပဲ