အောင်မြင်ချင်ရင် …

ပြဿနာလား၊ ဖြေရှင်းရမယ်

အခက်ခဲလား၊ ရင်ဆိုင်ရမယ်

အတားအဆီးလား၊ ကျော်ဖြတ်ရမယ်

ဒါဟာ အောင်မြင်တိုးတတ်မှုအတွက်

အရင်းခံ စိတ်ဓာတ်ပဲ …”

6 thoughts on “အောင်မြင်ချင်ရင် …”

  1. tablet. Air Algerie: Special rates for international flights. cenforce 100mg Centurion Labors. Los desafios de esta era han aumentado la necesidad de incorporar herramientas de salud mental en la experiencia del estudiante. ?No puede deshacerse de usted, no puede deshacerse de los efectos secundarios de Cenforce 100! Jason Brown: Why Emotions Are Not a Liability. Abbiamo anche discusso di tecniche di rilassamento come la consapevolezza e, per Andrew, di ridefinire le priorita del tempo per il lavoro e [url=https://healthsourcebetareleaseproductlog.ideas.aha.io/ideas/UNITY-I-4060]Nagler.[/url] Jarahenzo.com https://www.provenexpert.com/de-de/buy-adderall-cod-next-day-fedex/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *