အောင်မြင်မှုကို စားသုံးနိုင်သူတွေဆိုတာ …

အားနည်းချက်ဆိုတာ

လူတိုင်းမှာရှိကြတဲ့ အရာတွေဖြစ်တယ် …

ဒါပေမယ့် အဲဒီအားနည်းချက်ကို

ကိုင်တွယ်အသုံးချနိုင်သူတွေသာ

အောင်မြင်မှု အသီးအပွင့်ကို

စားသုံးနိုင်ကြတယ် …”