အောင်မြင်မှုကို လိုချင်ရင် …

ကြိုးစားလိုစိတ်နဲ့

အောင်မြင်လိုစိတ်တွေကို

ကြောက်စိတ် နဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုက

ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ထားတတ်ကြတယ် …”