အောင်မြင်မှုဆိုတာ …

အောင်မြင်မှုဆိုတာ

လေ့လာသင်ယူမှုနဲ့

ကြိုးစားမှုကိုကြည့်ပြီး

စီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ပါ …”