အောင်မြင်မှုဆိုတာ …

အောင်မြင်မှုဆိုတာ

လေ့လာသင်ယူမှုနဲ့

ကြိုးစားမှုကိုကြည့်ပြီး

စီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ပါ …”

2 thoughts on “အောင်မြင်မှုဆိုတာ …”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *