အောင်မြင်မှုဆိုတာ …

ကိုယ်စွမ်း ဉာဏ်စွမ်း အားစိုက်ထုတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့

ဘယ်အောင်မြင်မှုမျိုးမှ

ရလာစရာအကြောင်းမရှိနိုင်သလို …’

အခက်ခဲပြဿနာဆိုတာ

ကြိုးစားကျော်ဖြတ်သူတွေအတွက်သာ

ရနိုင်တဲ့ လှေကားထစ်တွေဆိုတာလည်း မမေ့ပါနဲ့ …”