အောင်မြင်မှုနဲ့ အလှမ်းဝေးရခြင်းဟာ …

အောင်မြင်မှုနဲ့အလှမ်းဝေးရခြင်းရဲ့ အဓိကအချက်က

လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အလုပ်တစ်ခုအပေါ်မှာ

Consistency ရှိရှိလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိလို့ပဲ

လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းအတွက်

အပျက်နဲ့အဖျတ်ဆိုတာ ရှိစမြဲပဲ …’

အရေးကြီးတာက လုပ်စရာရှိတဲ့အပေါ်

တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်နေဖို့ပဲ …”