အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်ဆိုတာ …

အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်ဆိုတာ

အခက်အခဲပြဿနာတွေရဲ့

ကျော်ဘက်မှာ ရှိနေတဲ့အရာတွေပါ …’

အခက်အခဲပြဿနာတွေနဲ့

မျက်နှာချင်းဆိုင်အတွေ့မှာ

ကျောပေး ထွက်ခွာသွားသူတွေအတွက်ကတော့

ဒီအောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်တွေရှိခြင်းက

ပုံပြင်တစ်ပုဒ်သာ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် …”