အောင်မြင်သူတိုင်း……

အောင်မြင်သူတိုင်းစည်းကမ်းရှိမှုကို လက်ကိုင်ထားတယ်…’စည်းကမ်းရှိမှုဆိုတာကလည်းတန်ဖိုးထားတတ်ခြင်းက လာတယ်…’ဒါကို မမေ့ပါနဲ့ လူငယ်…