အေးဆေးကျော်ဖြတ်ပါ …

အခက်ခဲ ပြဿနာတွေ

ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခိုက်အတန့်မှာပဲ

လူအများစုဟာ

အဆုံးသတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။

ဒါဟာ အဆုံးသတ်မဟုတ်ဘူး

အေးဆေးကျော်ဖြတ်ရမယ့် အရာပါ …”