ဦးတည်ချက်မှန်ကန်ပါစေ …

ကိုယ့်ခြေလှမ်းတွေကို ကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ပါ

ရှေ့ကို ဉီးတည်နေတာလား….

နောက်ကို ပြန်လှည့်နေတာလားဆိုတာ…

တစ်ခါတစ်ခါမှာ ရွေးလျားမှုက

လှည့်စားသွားနိုင်တယ်…..။