ကျရှုံးမှုအစစ်အမှန်ဆိုတာ …

လက်တွေ့မပါတဲ့

အတွေးသက်သက် အကြံဉာဏ်တွေက

တစ်ခြားသူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံမပါတဲ့

အကြံဉာဏ်တွေမှာ ကျရှုံးနေရင်

အဲ့ဒါဟာ ကျရှုံးမှုအစစ်အမှန်ပါ …