ကိုယ့်ရဲ့ Responsibility လို့ခေါ်တဲ့

တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုနဲ့

ကိုယ့်အပေါ်တခြားသူတွေထားတဲ့

ယုံကြည်မှုဟာ တိုက်ရိုက်အချိုးကျတယ် …

8 thoughts on “”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *