ကိုယ်ဟာ အတ္တကြီးတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာ စစ်ကြည့်ပါ…

Related