ချမ်းသာချင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက် Bill Gates ရဲ့ အကြံပြုချက်(၁၀)ခု … 

Related